Zmysluplne venované 2%

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pre naše Občianske združenie. V minulom roku sme rozpracovali nový projekt, na ktorý potrebujeme finančné krytie. Finančné prostriedky ziskavame rôznymi cestami.
Naším hlavným cieľom je vydávať aj naďalej časopis „NA DEDINE“ 😊.
Obsahová náplň časopisu je zameraná na oblasť tradičnej ľudovej kultúry a na spoluprácu s organizáciami v oblasti cestovného ruchu a rozvoja regionálnej turistiky.
Či ste zamestnanec, živnostník alebo firma, všetci môžete pomôcť a poukázať svoje percentá na tento účet:
Obchodné meno: OK Veľký Šariš
Sídlo: M.R.Štefánika 43, 08221 Veľký Šariš
IČO: 42076846
Právna forma: občianske združenie
ČÚ: SK61 8330 0000 0027 0097 4083
Veľmi si vážime, že ste nám už pred týmto oznámením toľkí písali, či nám môžete 2 % poukázať. Vopred Vám ďakujeme.
Ak Vám nevychádza daň, ale aj tak chcete pomôcť :
Dobrovoľný príspevok pošlite prosím na číslo účtu a do správy pre prijímateľa napíšte: „DAR“
Ďakujeme za všetku vašu podporu 😊
…oslovte svojich známych 😊
ĎAKUJEME

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *