Predplatné

Ročné predplatné je 16,- eur za 4 čísla v roku 2019. Ak si ho objednáte do 28.12.2018, dostanete  ako darček ZDARMA aj prvé číslo roku 2020.

IBAN SK 61 8330 0000 0027 0097 4083

Do poznámky je potrebné uviesť meno a adresu, kam budeme časopis posielať. Cena platí v rámci SR.